Aktualności

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ilustracja do informacji: REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W styczniu 2020 rozpoczął się projekt pod nazwą „CENTRUM TWOJEGO SUKCESU” realizowany przez Centrum Szkoleniowe Educus w Wolsztynie w partnerstwie z Powiatem Międzyrzeckim oraz Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych w Mariankach.
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: Centrum Twojego Sukcesu zawarta została 06.08.2019r przez Powiat Międzyrzecki w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, a Educus Centrum Szkoleniowym w Wolsztynie i Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych w Mariankach.
Projekt jest dofinasowany przez Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Propozycja ta skierowana jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, także osób z niepełnosprawnościami. Celem jest aktywizacja zawodowa, a osoby biorące w nim udział mają szansę na zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami. Projektodawcy zapewniają stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć grupowych, zwrot kosztów dojazdu oraz możliwość podjęcia 3-miesięcznego płatnego stażu.Poza szkoleniem zawodowym uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach i warsztatach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz mentorem.
8 osób z terenu powiatu międzyrzeckiego będących podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wiodącym szkoleniem zawodowym jest „OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH”. Osoby niepełnosprawne z zaangażowaniem i ciekawością uczestniczą w pierwszych zajęciach, na których poznają zasady bhp oraz różnorodne techniki pielęgnacji roślin, sianie, sadzenie, przycinanie krzewów, prace porządkowe na terenach zielonych.
Uczestnicy projektu przez najbliższe miesiące objęci będą fachowym wsparciem ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz mentora, pomagającego rozpoznać silne strony beneficjentów projektu i motywującego do podejmowania nowych wyzwań.
Aby stworzyć uczestnikom komfortową atmosferę podczas warsztatów i szkoleń oraz zwiększyć efektywność działań projektodawca zapewnił także wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej.
Cykl zajęć, które odbędą podopieczni Domu Pomocy Społecznej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu przyczyni się do wyposażenia osób niepełnosprawnych w nowe umiejętności i wiedzę, i będzie bardzo cennym uzupełnieniem prowadzonej dotychczas terapii i wsparcia w wymienionych placówkach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: 2020.02.05 - REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (16)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1