Aktualności

Likwidacja schroniska i szkoły policealnej

Ilustracja do informacji: Likwidacja schroniska i szkoły policealnej 25 października 2017 r. na sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego zostały podjęte uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Pamiątkowej 17 oraz w sprawie zamiaru likwidacji szkoły policealnej z siedzibą przy ul. Libelta 4 w Międzyrzeczu.
Działalność finansowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Międzyrzeczu oparta jest na subwencji oświatowej przekazywanej z powiatu oraz dochodach własnych z tytułu udzielanych usług noclegowych. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba udzielanych osobonoclegów uległa zmniejszeniu. W latach poprzednich ze schroniska korzystały szkoły, które w czasie wakacji organizowały obozy nad jeziorem Głębokie. Obecnie ze schroniska sporadycznie korzystają indywidualni turyści. Wpływy nie pokrywają stałych kosztów utrzymania takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, opłaty za wodę i ścieki, za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości i płace pracowników. W 2012 r. strata wynosiła 1 389,68 zł, w 2013 r. - 1479,47 zł, w 2014 r. - 4343,31 zł, w 2015 r. – 998,73 zł, a w 2016 - 3 765,15 zł. Natomiast Szkoła Policealna w Międzyrzeczu, która została założona uchwałą nr XVI.101.12 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 lutego 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 613), od chwili założenia, do obecnego roku szkolnego nie dokonała naboru.
Dyrekcja szkoły zwróciła się z pismem do Zarządu Powiatu o wykreślenie tego typu szkoły z sieci szkół. W związku z powyższym zasadne jest zlikwidowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz szkoły policealnej w Międzyrzeczu. Przepisy prawa oświatowego zobowiązują organ prowadzący do poinformowania mieszkańców o tym fakcie. Po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych podjęte zostaną uchwały o likwidacji tych placówek.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1