Aktualności

Wizyta w Warszawie

Ilustracja do informacji: Wizyta w Warszawie 27 listopada 2017 r. w Warszawie został podpisany list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kultury.
Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego list podpisał Wiceprezes Rady Ministrów prof. dr hab. Piotr Gliński, ze strony Powiatu - Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki oraz Rafał Mikuła Wicestarosta Międzyrzecki. List został podpisany w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.
Strony wyrażają wolę ścisłej współpracy w celu polepszenia warunków realizacji przez Muzeum zadań statutowych oraz zapewnienia warunków rozwoju Muzeum dla szerokiego upowszechniania wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Ziemi Międzyrzeckiej oraz jej znaczenia w dziejach Polski. Strony zadeklarowały wolę prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji kultury. Szczegółowe zasady współprowadzenia Muzeum zostaną określone w odrębnej umowie, która zostanie podpisana na czas określony nie krótszy niż 10 lat, nie później niż do 30 czerwca 2018 r.
W tym samym dniu Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski oraz Rafał Mikuła Wicestarosta Międzyrzecki przy kontrasygnacie Skarbnika Remigiusza Biłousa podpisali w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie umowę dotacyjną na zakup umundurowania dla uczniów Technikum nr 2 im. Emila Fieldora ”Nila” z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: 2017.11.27 - Wizyta w Warszawie (8)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1