Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
Nieruchomość położona jest w obrębie Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz, oznaczona numerem ewidencyjnym 398, posiadająca założoną księgą wieczystą Kw nr GW1M/00052623/2.
Więcej informacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1