Aktualności

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560) w związku z art. 44b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.) Starosta Międzyrzecki ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Prawo zgłaszania kandydatów posiadają: organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu międzyrzeckiego, jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina).
Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 28 lutego 2019r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres: Starosta Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz.
Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Międzyrzecki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób.
Więcej informacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1