Newsbox

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu informuje o nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat.
Wykaz nieruchomości nr 398 położonej w obrębie Św. Wojciech i szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w załączniku i na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1