Newsbox

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Międzyrzecz Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Międzyrzecz.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana posiadająca dostęp do drogi utwardzonej – ulicy Wodnej w Bobowicku, oznaczona numerem ewidencyjnym 241/43 o powierzchni 0,0065 ha, posiadająca założoną księgą wieczystą Kw nr GW1M/00029239/3.
Więcej informacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1