Newsbox

Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy

Ilustracja do informacji: Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy Firma Navigator International Sp. z o. o. realizuje na terenie województwa lubuskiego projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.
Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa na lubuskim rynku pracy, nabyta poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia wśród 72 osób spełniających poniższe warunki:
 • osoby w wieku 50+
 • zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
 • pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • z najwyżej średnim wykształceniem
Priorytetowo będą kwalifikowane:
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
Projekt jest współfinansowany ze środków UE - udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa do końca kwietnia. Okres realizacji projektu 01.01.2018-31.08.2018 r.
Więcej informacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1