.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Kultura

Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO NA LATA 2018-2021

Ilustracja do informacji: Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO NA LATA 2018-2021 Realizując obowiązek wynikający z art. 87 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu przedstawia sprawozdanie z realizacji programu za okres 2018-2019.
W sprawozdaniu ujęto działania podejmowane w celu ochrony dziedzictwa kulturowego na tym terenie, wynikające z przyjętych w Programie głównych celów priorytetowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją