Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego

Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego

Ilustracja do informacji: Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego Tytuł "Honorowego Obywatela Powiatu Międzyrzeckiego" wprowadzony został uchwałą Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLVI/305/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku.
Tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego”:
 • jest szczególnym wyrazem uhonorowania osoby za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego
 • może być nadawany obywatelom polskim oraz obywatelom innych państw
 • nadaje się za działalność na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Międzyrzeckiego oraz wspieranie jego inicjatyw
 • nadaje Rada Powiatu w Międzyrzeczu
Osobie wyróżnionej tytułem "Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego" przysługują następujące przywileje:
 • używanie tytułu
 • wpis do Księgi Honorowych Obywateli Powiatu Międzyrzeckiego z załączeniem fotografii
 • uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Powiatu w Międzyrzeczu oraz innych uroczystościach i imprezach o charakterze powiatowym
Procedura nadania tytułu - BIP Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu

Honorowi Obywatele Powiatu Międzyrzeckiego

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1