Koordynator unijnego projektu edukacyjnego

Koordynator unijnego projektu edukacyjnego (KU)

Koordynator: Agnieszka Banak
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 212 (II piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • przygotowywanie i realizacja projektu realizowanego w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi procedurami
 • monitorowanie przebiegu realizowanego projektu i kontrola postępu finansoworzeczowego podjętych zadań
 • gromadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanego projektu
 • prowadzenie sprawozdawczości, przygotowywanie informacji związanych z realizacją projektu
 • monitoring projektu, zarządzanie ryzykiem oraz organizowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań kadry zarządzającej, Partnerów projektu oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego
Telefon kontaktowy:
504 249 960
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1