Aktualności

Zmiany w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych

Ilustracja do informacji: Zmiany w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych Zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) od dnia 1 stycznia 2018 roku Starosta Międzyrzecki traci właściwość w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu i prowadzenia innych postępowań określonych w dotychczas obowiązującej ustawie Prawo wodne z wyłączeniem spraw dotyczących spółek wodnych.
Wobec powyższego osoby ubiegające się o załatwienie wniosków w w/w sprawach powinny składać je wraz z wymaganą dokumentacją do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 22-12-2017
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1