Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Międzyrzeckiego w 2018 roku obejmuje: ochronę i promocję zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 07-02-2018
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1