Aktualności

Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami

Ilustracja do informacji: Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami 26 lutego 2018 r. na sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zarząd Powiatu sporządza takie sprawozdanie co 2 lata.
W sprawozdaniu ujęto działania podejmowane w latach 2016-2017 w celu ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu, wynikające z przyjętych w Programie głównych celów priorytetowych, którymi są:
 1. Ochrona obiektów zabytkowych, których właścicielem jest powiat międzyrzecki.
 2. Uwzględnienie zabytków w obrębie systemu zadań strategicznych w ramach zagadnień zagospodarowania przestrzennego.
 3. Intensyfikacja współpracy między samorządem i społecznością lokalną na rzecz poprawy stanu ochrony i promocji zabytków.
Sprawozdanie złożyły gminy, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, szkoły, organizacje pozarządowe i Powiatowy Społeczny Opiekun Zabytków.
Gmina Międzyrzecz w 2016 r. przyznała dotacje w kwocie po 50 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha. W 2017 r. dotację w wysokości 50 000 zł otrzymała Parafia Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 8 ( remont dachu, elewacja). Corocznie gmina zabezpiecza środki na prace porządkowe na cmentarzach.
Gmina Skwierzyna w latach 2016-2017 dokonała między innymi przebudowy nawierzchni przy ul. Rynek i Niepodległości, termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego przy ul. Mickiewicza (prace jeszcze trwają).
Gmina Trzciel w styczniu 2017 r. rozpoczęła procedurę wpisania figurki Św. Wawrzyńca z Łagowca do rejestru zabytków. Planowane jest jej odnowienie.
Gmina Bledzew nie prowadziła żadnych prac w tym okresie sprawozdawczym.
Gmina Przytoczna podkreśliła szeroko realizowane działania edukacyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego z Przytocznej oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie.
Gmina Pszczew w latach 2016-2017 wydatkowała na remont „Domu Szewca” w Pszczewie 112 713,23 zł ( naprawa dachu).
W muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego wykonano remont schodów wejściowych i remont dachu. W oparciu o zbiory muzealne odbyło się 18 lekcji muzealnych na 9 tematów w których uczestniczyło 418 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Międzyrzecza. Wygłoszono 27 wykładów z zakresu historii Polski dla członków Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W latach 2016-2017 w ramach warsztatów edukacyjnych odbyło się 10 spotkań. Podczas zajęć wykorzystywano ekspozycję etnograficzną do przeprowadzenia pogadanek na temat dawnych zwyczajów i obrzędów.
Od wielu lat Powiat Międzyrzecki starał się o współdziałanie w zakresie prowadzenia muzeum. Zabiegano o to w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki usilnym staraniom Wicestarosty Międzyrzeckiego 27 listopada 2017 r. w Warszawie został podpisany list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kultury. Ze strony ministerstwa list podpisał Wiceprezes Rady Ministrów prof. dr hab. Piotr Gliński, ze strony Powiatu - Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki oraz Rafał Mikuła Wicestarosta Międzyrzecki. List został podpisany w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Powiat ma otrzymać dotację w drugim półroczu tego roku.
Powiatowy Społeczny Opiekun Zabytków dr. hab. Marceli Tureczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego szeroko opisał swoją działalność na rzecz popularyzacji obiektów zabytków z terenu powiatu międzyrzeckiego, jak też swoje działania o charakterze naukowym. Są one niezwykle cenne dla powiatu międzyrzeckiego. Jest założycielem stowarzyszenia Regionalistów Środkowe Nadodrze oraz Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej. Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej wydało już piętnaście tomów Ziemi Międzyrzeckiej w przeszłości. Tom XIV i XV został wydany pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego. Promocja tomu XIV odbyła się w 2016 r. w bibliotece w Trzcielu, natomiast uroczysta promocja tomu XV miała miejsce w sali narad urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze od 2015 r. dba o cmentarz katolicki w Międzyrzeczu. Największą zasługą M. Tureczka jest opracowanie na zlecenie powiatu publikacji „Krajobraz kulturowy i zabytki Ziemi Międzyrzeckiej”. Edycję elektroniczną tej publikacji udostępniła Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Zielonogórskiego w porozumieniu z Powiatem Międzyrzeckim. Promocja książki odbyła się 28 lutego 2018 r. w Bibliotece Publicznej.
Cieszy fakt, że szkoły zarówno w gminach jak również szkoły, dla których powiat jest organem prowadzącym, przygotowują do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, a nade wszystko uczą szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Dzięki wielu inicjatywom uczniowie:
 • poznają i interesują się kulturą i tradycjami własnego regionu i jej związkami z kulturą narodową i europejską;
 • są świadomi własnej tożsamości narodowej i kształtowali więzi oparte na wspólnocie historycznej, kulturowej i terytorialnej;
 • rozwijają w sobie postawy patriotyczne związane z tożsamością kultury regionalnej i narodowej;
 • dostrzegają i pogłębiają kulturowe wartości rodzinne w powiązaniu z kulturą wspólnoty lokalnej.
W 2016 roku Starosta Międzyrzecki ogłosił przeprowadził konkurs fotograficzny pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne w otoczeniu przyrody Powiatu Międzyrzeckiego”.
W 2017 roku Koło Wspieramy Młode Talenty pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego przeprowadziło konkurs plastyczny pt. Zabytki Powiatu Międzyrzeckiego. Z nagrodzonych prac Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu wykonało 100 egz. kalendarza na 2018 r.
22 marca 2017 r. ze środków powiatu zorganizowano wyjazd dla uczniów LO i Centrum na UZ na wykład z historii, którego celem było podniesienie świadomości i tożsamości uczniów w zakresie popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego. Zarząd Powiatu uważa, że należy jeszcze bardziej uściślić współpracę między gminami i prowadzić wspólną politykę ochrony zabytków, a wtedy realizacja założeń Programu opieki nad zabytkami z pewnością przyczyni się do zrealizowania zaplanowanych celów i spowoduje, że ochrona dziedzictwa kulturowego Powiatu Międzyrzeckiego będzie na wyższym poziomie.
A wszystko po to: „Aby przeszłość miała przyszłość”.
Halina Pilipczuk

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 06-03-2018
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1