Aktualności

Geoportal w Powiecie Międzyrzeckim

Ilustracja do informacji: Geoportal w Powiecie Międzyrzeckim W dniu 1 czerwca 2018 r. został uruchomiony Geoportal Powiatu Międzyrzeckiego.
Dane udostępnione poprzez Geoportal stanowią dostęp do zbiorów usług wyszukania i przeglądania, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Międzyrzeckiego. Geoportal składa się z dwóch części.
Część pierwsza - publiczna dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych, druga - w trybie chronionym, w szerokim zakresie informacyjnym, udostępniana będzie wykonawcom prac geodezyjnych, a także innym podmiotom realizującym zadania publiczne.
Dane są udostępniane nieodpłatnie, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Geoportal prezentuje podstawowe informacje o działkach położonych na terenie powiatu międzyrzeckiego. Dane, pobierane on-line z modułu źródłowego w starostwie, przedstawiane są na aktualnej mapie ewidencyjnej z dostępem do danych opisowych ewidencji gruntów i budynków. Portal pozwala na wizualizacje i nakładanie danych przestrzennych, w celu ich analizy, płynne wyszukiwanie działek, pomiar odległości i powierzchni działek, uzyskanie informacji o budynkach. Pozwala korzystać z informacji zgromadzonych na serwerach zewnętrznych, umożliwiając m. in. dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy informacji o formach ochrony przyrody. Geoportal zawiera warstwy tematyczne, które można oglądać dla wybranego terenu, i które można wzajemnie na siebie nakładać w różnych kombinacjach. Na przykład na ortofotomapę, czyli najnowsze zdjęcia lotnicze terenu można nałożyć mapę ewidencyjną z działkami i budynkami oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z ofertami inwestycyjnymi gmin.
Korzystając z informacji zawartych w geoportalu każdy zainteresowany uzyska aktualną informacje o działkach i budynkach na terenie powiatu, a inwestor szukający lokalizacji biznesowych otrzyma od ręki - bez kontaktu z urzędem - wstępne informacje do podjęcia decyzji.
Geoportal służy również do internetowego zgłaszania prac geodezyjnych, udostępniania z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danych do wykonania prac, przekazywania do zasobu opracowań z wykonanych prac, a także wnoszenia drogą internetową należnych opłat za udostępnione dane. Wykonawcom prac geodezyjnych pozwoli to zmniejszyć ilość wizyt w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 05-06-2018
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1