.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Wydział Finansów

Wydział Finansów (FN)

Naczelnik: Lucyna Jągowska
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
215, 218, 219, 220, 221 (II piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • opracowywanie projektu budżetu powiatu;
 • nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;
 • opracowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu;
 • sporządzanie bilansów: z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznych i skonsolidowanego;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie rachunkowości Starostwa, powiatowych funduszy celowych, Zakładowego Funduszu Socjalnego;
 • sporządzanie obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • prowadzenie obsługi kasowej;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • windykacja należności;
 • współudział w prowadzeniu kontroli finansowej;
Telefon kontaktowy:
95 742-84-47
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00