.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Ekonomia społeczna

Zaproszenie na seminaria z ekonomii społecznej

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na seminaria z ekonomii społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim (OWES) zachęca i zaprasza do udziału w seminariach poświęconych tworzeniu podstaw ekonomii społecznej na obszarze powiatów: gorzowskiego (ziemskiego i grodzkiego), sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego, słubickiego oraz międzyrzeckiego.
O terminach seminariów w konkretnym powiecie OWES w Gorzowie Wielkopolskim będzie informował na bieżąco, w miarę ich organizacji.
Seminaria mają na celu promowanie powstawania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W toku spotkań prezentowane są podstawowe założenia ekonomii społecznej, możliwości jakie daje ona osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, korzyściom jakie każda gmina lub powiat może odnieść przystępując do lokalnego partnerstwa czy też tworząc i wspierając powstawanie podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawiane są przykłady i dobre praktyki w tej dziedzinie z terenu województwa lubuskiego. Na każdym seminarium jego uczestnicy otrzymują także informacje na temat bieżącej działalności OWES. Prowadzący seminaria zachęcając zaproszonych gości do tworzenia partnerstw proponują jednocześnie cykl szkoleń oraz wizyty studyjne w działających podmiotach: Klubach i Centrach Integracji Społecznej, Spółdzielniach Socjalnych itp., prowadzonych zarówno przez samorządy jak i organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.
Seminaria przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów z otoczenia ekonomii społecznej: samorządów i jego jednostek, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, kościołów i związków wyznaniowych i innych. Rekrutacja uczestników seminariów odbywa się na podstawie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej OWES oraz dostępnej u animatorów odpowiadających za pracę na danym terenie oraz w siedzibie Ośrodka.
W dniu 02 grudnia 2013 r. seminarium odbędzie się w Międzyrzeczu w Starostwie Powiatowym pt. „Finansowe i prawne wspieranie podmiotów ekonomii społecznej (PES)”.
Więcej informacji udziela p. Anna Rekut tel. 733 999 465 - animator ekonomii społecznej po stronie Lidera projektu - WUP.
Serdecznie zapraszamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: @NieodplatnaPomoc · Strona poświęcona edukacji
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej