.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

SZCZEPIMY SIĘ

Szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19

Ilustracja do informacji: Szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 W poniedziałek, 8 lutego, ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli. Pierwsze szczepionki zostaną podane pedagogom w piątek, 12 lutego. Uprawnionych do szczepień w tej grupie jest ok. 430 tys. osób.
Szczepionki są dobrowolne i bezpłatne, ale dają ochronę zbiorową tylko wtedy, gdy przyjmie je duża grupa osób. Nauczyciele będą więc szczepieni na podobnych zasadach jak medycy. Nie będą się zgłaszać samodzielnie przez e-rejestrację, ale będą zgłaszani przez pracodawcę.
Kolejność szczepień nauczycieli przeciwko COVID-19W pierwszej grupie szczepionkę otrzymają:
 • nauczyciele wychowania przedszkolnegoosoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.
W późniejszym terminie, który zostanie ogłoszony na stronie www.gov.pl/szczepimysie, szczepieni będą:
 • pracownicy administracyjni zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty
 • osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami.
Wprowadzony został specjalny system zgłoszeń dla nauczycieli. Każdy chętny na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 powinien zgłosić to do swojego pracodawcy (dyrektora, kierownika placówki, w której jest zatrudniony). Następnie pracodawca wypełnia specjalny formularz dostępny na stronie strefa.ksdo.gov.pl i przekazuje go do szpitala węzłowego, a także ustala z lecznicą termin oraz formułę szczepienia. Na końcu pracodawca przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.
Pedagodzy są zgłaszani przez pracodawcę za pośrednictwem dwóch formularzy. Dla pracowników żłobków oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3 dostępny będzie formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dla pozostałych uprawnionych z tej grupy – SIO, czyli System Informacji Oświatowej.
Formularze będą wypełniane przez dyrektorów/kierownictwo placówki, którzy przekażą dane do SIO. Dzięki temu system komputerowy wygeneruje e-skierowania uprawniające do przyjęcia szczepionki.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim