.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Ochrona danych osobowych

Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna

Ilustracja do informacji: Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu prowadzi monitoring wizyjny terenów wokół budynków Starostwa oraz przestrzeni komunikacyjnych wewnątrz budynku administracyjnego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.
Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 222 §1 Kodeksu pracy.
Administratorem systemu monitoringu jest Starosta międzyrzecki. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Krzysztof Pukaczewski, e-mail iod@powiat-miedzyrzecki.pl .
Osoby, których wizerunek jest utrwalany w systemie monitoringu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych i na zasadach art. 15-21 posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez maksymalny okres do 30 dni.
Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Ochrona danych osobowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 14-05-2020
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim