Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
Dzień Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
wtorek, 14 października 2014 05:39

10 października 2014 r. w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wicestarosta Remigiusz Lorenz w imieniu starosty Grzegorza Gabryelskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Lesława Hołowni złożył życzenia nagrodzonym oraz wręczył nagrody.

Nagrody za wzorową pracę i osiągnięcia zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali:

 • Maciej Rębacz, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w  Międzyrzeczu;
 • Monika Kręciszewska, nauczyciel historii wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i przedsiębiorczości z  I Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w  Międzyrzeczu;
 • Grażyna Bułach – pedagog szkolny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w  Międzyrzeczu;
 • Anna Górzna, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im St. Staszica w Międzyrzeczu;
 • Sylwia Petecka- Nowak , pedagog szkolny z Zespołu Szkół Ekonomicznych im St. Staszica w Międzyrzeczu;
 • Gabriela Bujanowska dyrektor Zespołu  Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu;
 • · Daria Woźniak, nauczyciel języka polskiego z Zespołu  Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu;
 • Arletta Stachecka,  dyrektor Specjalnego Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego  im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu;
 • Anna Ciągło, nauczyciel w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno- Wychowawczym   im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu;
 • Zbigniew Koziński, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzeczu;
 • Magdalena Dzikowska, logopeda z  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzeczu;
 • Halina Działoszyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skwierzynie;
 • Kamila Markowska – neurologopeda z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skwierzynie.

Uroczystość uświetnił wspaniały występ uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu przygotowany pod kierunkiem Anny Pielesiak i Sławomira Filusa.

Halina Pilipczuk

 

 


 
Nadanie nazwy ulicy „Komisji Edukacji Narodowej" PDF Drukuj Email
wtorek, 14 października 2014 05:29

9 października 2014 r. odbyła się w Międzyrzeczu uroczystość nadania nazwy ulicy „Komisji Edukacji Narodowej"

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali:
- Sławomir Broniarz - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- Tadeusz Dubicki - burmistrz Międzyrzecza;
- Elżbieta Śmiałek - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Międzyrzeczu;
- Maciej Rębacz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.


Jest to pierwsza w województwie ulica upamiętniająca historię powstania i zasługi Komisji Edukacji Narodowej w budowaniu świadomości wśród Polaków.
Podczas tej uroczystości Oddział ZNP w Międzyrzeczu otrzymał Zbiorową Złotą Odznakę ZNP. List gratulacyjny na ręce Pani Prezes Elżbiety Śmiałek przekazał starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu
w Międzyrzeczu Lesławem
Hołownią. Więcej informacji znajduje się na stronie www miedzyrzecz.biz. Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze zbiorów Urzędu Miejskiego
w Międzyrzeczu.

Halina Pilipczuk

 

 


 
75 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2014 11:03

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej zaapelował  o zorganizowanie w całym kraju obchodów 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy". Ministerstwo Edukacji Narodowej przyłączyło się do apelu i zachęcało wszystkie szkoły aby przypomniały uczniom o dziele Polski Podziemnej. Uroczystość z tej okazji została zorganizowana przez uczniów 2 Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Międzyrzeczu i odbyła się 26 września 2014 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Uczniowie tych szkół w obrazowy sposób przedstawili Pol­skie Pań­stwo Pod­ziem­ne, dzia­ła­ją­ce w la­tach 1939-1945 na te­re­nach oku­po­wa­nych przez Niem­ców i So­wie­tów. Podkreślili , że był to fenomen w czasie II wojny światowej. Polskie Państwo Podziemne wypełniało wszystkie funkcje państwa: władczą, organizatorską, wojskową i opiekuńczą. Kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych uczestniczący w tej uroczystości mieli możliwość podziwiać kunszt aktorski uczniów „budowlanki”.

Halina Pilipczuk

 

 


 
XVII Olimpiada Umiejętności Zawodowych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2014 09:42

 

 

19 września 2014 r. w hali widowiskowo-sportowej Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku odbyła się XVII Olimpiada Umiejętności Zawodowych Warsztatów Terapii Zajęciowej województwa lubuskiego.

Startujący w XVII Olimpiadzie zawodnicy otrzymali możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w sześciu konkurencjach: stolarstwo – wykonanie budki lęgowej dla ptaków, krawiectwo – uszycie ozdobnej poszewki z aplikacją,  florystyka – modelowanie i zdobienie serduszka z „papierowej wikliny”, plastyka – szkic węglem i pastelami „Jesień” – martwa natura, gastronomia – wykonanie koreczkowego jeżyka - kompozycja z warzyw, ceramika – modelowanie i zdobienie świecznika  z gliny. Dobór dyscyplin umożliwił pokazanie szerokiego wachlarza zainteresowań i talentów zawodników.

W konkurencjach wystartowało 75 osób niepełnosprawnych, a wraz z gośćmi, kibicami osobami towarzyszącymi i obsługującym Olimpiadę halę widowiskowo-sportową odwiedziło ponad 300 osób.

Olimpiadę swoją obecnością zaszczycili: Grzegorz Gabryelski-Starosta Międzyrzecki, Agnieszka Olender-Z-ca Burmistrza Międzyrzecza, Jarosław Kaczmarek-Dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON, przewodniczący Rady Miejskiej, a także przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Rady Powiatu Międzyrzeckiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektor Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu, wiceprzewodniczący Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu, przedstawiciel Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał ratownik z Rejonowego Sztabu Ratownictwa pod kierownictwem Mirosława Janza.

A w przygotowaniu i przeprowadzeniu Olimpiady organizatorów wspierali wolontariusze z Koła Caritas
w Gimnazjum nr 2 pod opieką Janusza Rutkowskiego i Anny Zięby.

Większość prac wykonanych podczas Olimpiady prezentowała bardzo wysoki poziom co nie ułatwiło pracy komisji sędziowskiej obradującej pod przewodnictwem Bogusława Glaza.

Po emocjonujących naradach sędziowie postanowili nagrodzić:

W konkurencji:

krawiectwo – Pawła Dąbrowskiego z WTZ w Strzelcach Krajeńskich

stolarstwo – Romana Janika z WTZ w Strzelcach Krajeńskich

ceramika – Mieczysława Slachcińskiego z WTZ w Kamieniu Wielkim

plastyka – Arkadiusza Adamczyka z WTZ w Żabicach

gastronomia – Adama Adamczaka z WTZ w Gorzowie Wlkp.

florystyka – Tomasz Zakrzewskiego z WTZ w Wiechlicach

Zespołowo najlepsi okazali się przedstawiciele:

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich otrzymując Puchar Wicewojewody Lubuskiego oraz nagrodę ufundowaną przez Starostę Międzyrzeckiego.

II m-ce wywalczyli uczestnicy z Kamienia Wielkiego, którzy otrzymali nagrodę ufundowana przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,

M-ce III przypadło Warsztatowi z Żabic, uhonorowanych nagrodą ufundowaną przez Zbigniewa Smejlisa,

Na IV m-cu uplasowała się drużyna z Wiechlic, która otrzymała nagrodę firmy Habitus.

Uroczysta oprawa, obecność gości honorowych i mediów, duże zainteresowanie licznych odwiedzających spowodowało, że osoby niepełnosprawne odczuwały satysfakcję i dumę ze swych dokonań. Stanowi to doskonałą motywację do dalszej pracy i wysiłków podczas codziennej terapii w warsztatach terapii zajęciowej.

W czasie obrad  komisji sędziowskiej uczestnicy wzięli udział we wspólnej zabawie. Pojawił się także symboliczny tort z okazji z XX-leciem założenia Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Przekaz medialny z imprezy zapewnili przedstawiciele radia Zachód, lokalnej prasy i internetowych portali społecznościowych–  prezentując w reportażach, przebieg Olimpiady oraz wywiady z uczestnikami

i organizatorami.

Regulamin spotkania wymaga wytypowania najlepszych, ale zwycięzcami XVII Olimpiady Umiejętności Zawodowych Warsztatów Terapii Zajęciowej są wszystkie osoby niepełnosprawne, które wzięły w niej udział.

 


 
Warsztat terapii zajęciowej w Międzyrzeczu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2014 09:36

 


 
Koncert "Pamięć i tożsamość" w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II PDF Drukuj Email
czwartek, 02 października 2014 08:36

 


 
Forum Edukacyjne w Bukowcu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014 14:01

25 września 2014 r. stowarzyszenie  Wsi Bukowiec „ Działajmy Razem” oraz młodzież z Bukowca przedstawili diagnozę środowiska lokalnego dotyczącą młodzieży. Z diagnozą zapoznali się wicestarosta Remigiusz Lorenz, członek Zarządu Powiatu Zofia Plewa, przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Włodzimierz Szopinski, przedstawiciele Gminy Międzyrzecz, członkowie organizacji pozarządowych, nauczyciele.      Największą potrzebą młodzieży w tym środowisku jest odpowiedni rynek pracy, aby młodzi ludzie mogli podjąć odpowiednią pracę po ukończeniu szkoły. Inną z bardzo ważnych potrzeb jest potrzeba kontaktów z rówieśnikami, poszerzanie ich. Młodzi funkcjonują w ograniczonych grupach, znają się od dziecka. Większość kontaktów towarzyskich ogranicza się do osób  z klasy, podwórka, z którymi się dojeżdża do szkoły. Młodzi  z wielką chęcią wyjeżdżają lub zapraszają do siebie swoich rówieśników. Potrzeba kontaktu została wyraźnie zauważona podczas realizacji projektu „ Nowe media nas połączą” w Programie Działajmy Razem. Każda nowa znajomość jest dla nich nową inspiracją, doświadczeniem. Kolejną ważna potrzebą jest potrzeba ruchu. Młodzież lubi wysiłek fizyczny.  Biega, spaceruje, jeździ, gra w piłkę. Brakuje im jednak młodego dorosłego trenera – animatora, który by ich wspierał  w działaniach. Bardzo ważna jest potrzeba sprawczości, możliwości wyrażania siebie, swoich pomysłów. Kolejny ważny obszar to potrzeba wyrażania siebie, wzmacniania i odkrywania własnego „ja”, własnych talentów, odkrywania swoich słabych i mocnych stron. Sami młodzi często boją się pokazać tego, co w nich najlepsze, jednocześnie szukając dróg rozwoju.

Wykonanie tej diagnozy było możliwe dzięki środkom pozyskanym  z  Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności z  Programu „Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Artur Łęga, koordynator Programu Równać Szanse przysłuchiwał się tej diagnozie i był pod wrażeniem wykonanej pracy.  Gabriela Góra otrzymała gratulacje.

Halina Pilipczuk

 

 


 
Forum Edukacyjne w Trzcielu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014 09:32

24 września 2014 r. organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość, która  realizuje projekt pt.„Stawiamy na młodzież” z dotacji pozyskanej z  Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Trzcielu  Forum Edukacyjne.

Zasadniczym celem Forum było  stworzenie przestrzeni do dyskusji umożliwiającej poznanie lokalnego środowiska, jego mocnych i słabych stron, prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób oraz pokazanie działań realizowanych na rzecz młodych ludzi w środowiskach lokalnych.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Trzciela Maria Górna – Bobrowska, przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu – Włodzimierz Szopinski, radni, nauczyciele, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w gminie Trzciel.

Forum stało się miejscem, w którym rozpoczęła  się dyskusja na temat zasobów naszego środowiska i wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodzieży z małych miejscowości. Uwrażliwienie na sprawy młodych ludzi i wypracowanie skutecznych narzędzi badania i problemów pozwoli na podjęcie inicjatyw lokalnych działań na rzecz młodych ludzi mieszkających w tym środowisku. Organizatorzy już wkrótce przeprowadzą dogłębną analizę lokalnego środowiska, by wspierać te działania, które są najbardziej oczekiwane przez młodzież. Artur Łęga, koordynator Programu Równać Szanse, który przysłuchiwał się tej dyskusji, jest dobrej myśli i wierzy, że diagnoza zostanie przeprowadzona ,bowiem Paweł Pawłowski prezes Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość, nigdy nie zawodzi.

Halina Pilipczuk

 

 


 
VI Lubuski Kongres Kobiet PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014 09:23

Szanowne Lubuszanki, Szanowni Lubuszanie,

z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w VI Lubuskim Kongresie Kobiet. Tegoroczne spotkanie nawiązywać będzie do obchodów 25-lecia Wolnej Polski.

Wiele Polek w okresie transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej, odegrało ważną rolę i sięgnęło po sukcesy w różnych dziedzinach życia, realizując przy tym odważnie swoje marzenia. Dzięki niezwykłym postawom wielu z nich, łatwiej było zrozumieć, że Wolność jest w nas, że Wolność to stan umysłu i to od nas zależy, jak programować swoją przyszłość, by dobrze wykorzystać daną nam szansę. - 25 lat naszej Wolności oraz 10 lat Polski w Unii Europejskiej, to idealny moment, by umiejętnie czerpać z przywilejów demokracji, mieć wpływ na kolejne zmiany w Polsce, w Europie – podkreśla Anna Komorowska, Pierwsza Dama RP.My dodajemy - Wolność 2014 roku wymaga, by mówić o niej na nowo. Podczas Kongresu chcemy pokazać, że Kobiety Lubuskie są „zaprogramowane” na wolność, i że do twarzy nam z TĄ WOLNOŚCIĄ.

Do zobaczenia 18 października 2014 roku w Zielonej Górze!

 

Elżbieta Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Miejsce spotkania:

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7

godz. 11.00

 


 
Komunikat ANR - Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie powiadomień dotyczących operacji wycofania, niezbierania produktów i zielonych zbiorów ... PDF Drukuj Email
piątek, 12 września 2014 09:36

KOMUNIKAT !

Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014
oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190),
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów  dla wszystkich produktów wskazanych
w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 3 września 2014 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

 


 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kalendarz imprez

Szukaj ...

Programy i projekty

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko_Polski Program Współpracy

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim

Szwajcarsko_Polski Program Współpracy

Interaktywna mapa

Interaktywna Mapa Powiatu Międzyrzeckiego

Linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Internauci na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości