.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Symbole Powiatu

Symbole Powiatu

Ilustracja do informacji: Symbole Powiatu Dnia 28 września 2010 r. na sesji Rady Powiatu w Międzyrzeczu podjęto uchwałę nr XLIX/324/10 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Międzyrzeckiego oraz ustalenia zasad ich używania (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 96, poz. 1412).
Zgodnie z § 1 ust. 3 "Prawo używania herbu Powiatu Międzyrzeckiego bez ograniczeń przysługuje organom Powiatu, Starostwu oraz powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym".
 
Zgodnie z § 1 ust. 5 "Zezwala się na wykorzystanie i używanie herbu Powiatu Międzyrzeckiego przez podmioty nie wymienione w ust. 3 w celach podkreślenia związku z Powiatem Międzyrzeckim, jego promocji".
 
Zgodnie z § 1 ust. 6 "Umieszczenie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub w innych przypadkach, użycie herbu Powiatu Międzyrzeckiego wymaga zgody Zarządu Powiatu".
 
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu podjął uchwałę nr 100.2020 w sprawie przyjęcia logo wraz z hasłem promocyjnym Powiatu Międzyrzeckiego oraz zasad jego używania.