.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim

Ilustracja do informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim 22 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze uroczyście wręczone zostały umowy dotyczące projektu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Wsparcie dla nauczycieli i uczniów, doposażenie szkół oraz wiele innych działań zrealizowanych zostanie w województwie lubuskim dzięki 172 mln zł.
Województwo Lubuskie realizuje projekt pozakonkursowy, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 RPO - Lubuskie 2020 pt.: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Głównym celem projektu jest: Zwiększenie zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu powiatu międzyrzeckiego przez 581 uczniów, w tym 238 kobiet, 27 nauczycieli, razem 608 beneficjentów ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia - zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (SZOOP RPO-L2020).
Dzięki temu projektowi swoje kompetencje zawodowe podniosą nauczyciele i uczniowie. Będą mogli pogłębić i wykorzystać w praktyce swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach w realnych warunkach pracy, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy. Uczniowie, którzy w szkole poznają teorię, a praktykę u przedsiębiorcy, będą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i zwiększą swoje szanse na zatrudnienie.
Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki temu rynek pracy zyska wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy po opuszczeniu szkoły będą gotowi do podjęcia zatrudnienia.
Nauczyciele kształcenia zawodowego dzięki udziałowi w projekcie będą mogli odbyć kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące, studia podyplomowe oraz wziąć udział w stażach i praktykach u przedsiębiorców.
Na ten cel powiat otrzyma w ramach tego projektu 7 100 188,38 zł.

Beneficjent, partnerzy i szkoły objęte wsparciem

 
BENEFICJENT
 
 
Powiat Międzyrzecki
 
PARTNERZY
 
 
Uniwersytet Zielonogórski
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.
 
 
SZKOŁY OBJĘTE WSPARCIEM
 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Międzyrzeczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Trzcielu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Międzyrzeczu
 
Tablica projektu Modernizacja
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim