Biuro Rady Powiatu

Biuro Rady Powiatu (BR)

Kierownik: Stanisław Kozłowski
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 16, 17 (parter)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady Powiatu i komisji;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzeniu Rady Powiatu i Komisji;
 • protokołowanie obrad Rady Powiatu i posiedzeń komisji;
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Powiatu, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych;
 • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady Powiatu, wniosków komisji i interpelacji radnych odpowiednim kierownikom komórek organizacyjnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu;
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego, w tym pomocy prawnej;
 • udostępnianie obywatelom uchwał, protokółów i innych dokumentów wynikających z realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Radę Powiatu i jej komisje;
 • prowadzenie zbioru i udostępnianie aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy powiatu;
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych;
Telefon kontaktowy:
95 742-84-18
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1