Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji (ES)

Naczelnik: Andrzej Sobczak
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 11, 12, 15, 19 (parter)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych i poradni psychologiczno – pedagogicznych;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
 • określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
 • zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
 • podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
 • załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla jednostek kultury;
 • realizacja uprawnień powiatu międzyrzeckiego jako organu założycielskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wynikających z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, między innymi w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji;
 • promowanie potencjału edukacyjnego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą;
 • załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych;
 • prowadzenie spraw dotyczących stypendiów unijnych;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej dla punktu powierzonego do prowadzenia organizacji pozarządowej;
Telefon kontaktowy:
95 742-84-16
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1