.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Prośba do młodych nauczycieli

Ilustracja do informacji: Prośba do młodych nauczycieli Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu podjął uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2016, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
Dofinansowanie wynosi do 100 % kosztów za jeden rok nauki dla poszczególnych nauczycieli skie­rowanych przez dyrektora szkoły. Zgodnie z tą uchwałą ustalono na rok budżetowy 2016 dofinansowanie form i specjalności kształcenia zgłoszonych przez dyrektorów. Preferowane specjalności to fizyka, bibliotekoznawstwo, język angielski, autyzm, interwencja kryzysowa.
Z dogłębnej analizy arkuszy organizacyjnych naszych szkół wynika, że za dwa lata będą dodatkowe godziny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Powiat w swoim budżecie posiada środki na dofinansowanie opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do młodych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat o skorzystanie z tych środków i ukończenie drugiego kierunku umożliwiającego naukę w zawodach; technik budowlany, ekonomista, logistyk, organizacji reklamy, spedytor.
Z wnioskiem o środki należy zwrócić się bezpośrednio do dyrekcji szkoły.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • 01-02-2016