.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki

Ilustracja do informacji: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki Powiat Międzyrzecki współuczestniczy w projekcie pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki.
Przedmiotem projektu pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki  jest poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze miasta i powiatu międzyrzeckiego poprzez:
 • zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w Międzyrzeczu, poprzez utworzenie na obszarze gminy 80 nowych miejsc -rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 168 dzieci (83 dziewczynki)
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 31 nauczycieli z przedszkoli objętych wsparciem.
Cel zostanie osiągnięty w okresie: XI.2017 - VIII.2018 r. Zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane w zakresie stwierdzonych deficytów oraz w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Kursy zawodowe dla nauczycieli obejmą wykorzystanie zakupionego w projekcie sprzętu TIK w pracy nauczyciela, emisję głosu oraz zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i będą prowadziły do rozwijania kompetencji/kwalifikacji dydaktycznych. Wszystkie działania w projekcie na podstawie diagnozy dokonanej przez każdą placówkę i zatwierdzoną przez organ prowadzący oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczestników projektu. Dzięki realizacji projektu zminimalizowany zostanie problem dostępności do miejsc przedszkolnych na obszarze gminy Międzyrzecz oraz problem dostępności do miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu międzyrzeckiego w woj. lubuskim.
W dniu 17.07.2018 r. Burmistrz Międzyrzecza podpisał Umowę nr RPLB.08.01.01-08-0033/17-00 o dofinansowanie projektu z kwotą dofinansowania 1.264.817,89 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Plakat projektu ue gmina powiat
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim