.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Cyfrowy Powiat

Cyfrowy Powiat

Logo Funduszy Europejskich, RP, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Realizacja projektu: Cyfrowy Powiat
Projekt realizowany w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Beneficjent projektu: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
Wykonanie: W ramach realizacji projektu przeprowadzono działania, które podniosły poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie, w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania. Dofinansowanie przeznaczono na modernizację infrastruktury IT - zakup urządzenia UTM, wymianę części stacji roboczych wraz z systemami opreacyjnymi i pakietami biurowymi oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
Okres realizacji projektu: październik 2022 r. – październik 2023 r.
Wartość projektu: 171 300,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 171 300,00 zł)
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
 
Więcej informacji o projekcie na stronie Cyfrowy Powiat - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Plakat informacyjny Cyfrowy Powiat
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim